Služby

Zemné a výkopové práce


 • realizácia zemných prác v prípravnej, hlavnej aj dokončovacej fáze,
 • odstránenie ornice, výkopy základových pásov zabezpečených proti zosuvom pôdy,
 • výkopy pre umiestnenie žumpy, čističky odpadových vôd, bazénov, altánkov, drenážnych jám,
 • realizácia terénnych úprav - zarovnávanie a svahovanie pozemkov.

Búracie a demolačné práce


 • zabezpečenie zbúrania a demolácie stavieb, pivníc, starých domov, garáží,
 • rozbíjanie chodníkov, ciest a základov,
 • disponujeme technikou potrebnou na demoláciu aj nákladnými vozidlami potrebnými na odvoz sutiny a stavebného odpadu na skládky.

Dovoz a odvoz materiálu a stavebného odpadu


 • zabezpečenie dovozu všetkých druhov materiálov na stavbu podľa požiadaviek zákazníka (piesok, štrk, kameň, stavebný materiál)
 • zabezpečenie odvozu stavebného odpadu po realizácii búracích prác, podľa požiadaviek zákazníka a po prípadnej obhliadke

Výstavba rodinných domov


 • zabezpečenie komplexných a profesionálnych služieb v oblasti výstavby rodinných domov, od hrubej stavby, cez holodom, v prípade dohody so zákazníkom aj dokončenie domu na kľúč,
 • prerábanie starších obytných objektov.

Realizácia prípojok inžinierskych sietí


 • zabezpečenie realizácie vodovodných, kanalizačných, elektrických a plynových prípojok k rodinným domom,
 • zabezpečenie realizácie prekládky existujúcich inžinierskych sietí.

Výstavba komunikácií a oplotenia pozemkov  


 • kompletná príprava terénu, prístupovej cesty, zámkovej dlažby, chodníkov a parkovacích plôch,
 • realizácia oplotení pozemkov -  záhradné ploty, oplotenia rodinných domov podľa želania zákazníka (bez obmedzenia výšky, z rôznych druhov materiálov).

Jadrové vŕtanie


 • zabezpečenie jadrového vŕtania do betónu, železobetónu, muriva, kameňa,
 • vŕtanie a rezanie prestupov pre zdravotechnika, plyn, voda, klimatizácia,
 • zabezpečenie jadrového vŕtania rôznych priemerov, maximálne však do priemeru 250mm.

Pretláčanie popod komunikácie


 • penumatické pretláčanie ciest, chodníkov, trávnikov,
 • pretláčanie maximálne do priemeru 200 mm,
 • po dohode zabezpečenie výkopu štartovacej jamy, jej zahrnutie, zhutnenie a finalizácia do pôvodného stavu (dlažba, asfalt...).
Zavolajte nám 0915 46 27 27